CATALÀ  |  CASTELLANO

T. 93 638 23 22

 
            

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

Auditories energètiques.
Estudis de viabilitat d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial.
Tramitació de subvencions.
Aprofitament de les energies renovables
Assessorament energètic en edificació sostenible.
Tramitació de subvencions.            

VENDA D’ENERGIA

Assessorem i gestionem els subministraments generals d’energia, a partir de
l’estudi de les necessitats de consum, optimitzant les millors relacions
qualitat-preu del mercat.            

DOMÒTICA

Control d’il·luminació, persianes, tendals, etc.
Gestió d’estalvi energètic.
Control de climatització.
Control remot d’instal·lacions.
Gestió centralitzada de’edificis, indústries i habitatges.
Gestió centralitzada de serveis.
Manteniment d’instal·lacions.            

ENERGIES RENOVABLES

Solar tèrmica i fotovoltàica, geotèrmica, eòlica i aprofitament de
recursos naturals (biomasa).
Instal·lació de sistemes d’escalfament d’A.C.S.
Instal·lació de sistemes d’escalfament de piscines.
Instal·lació de sistemes de calefacció a baixa temperatura.
Manteniment d’instal·lacions.            

TELECOMUNICACIONS

Veu, dades i telefonia.
CCTV, megafonia, porters i videoporters, control d’accesos.
Instal.lacions de xarxes informàtiques. Armaris, racs...
Interfonia, so, audiovisuals, circuits tv, antenes TDT i parabòliques.
Manteniment d’instal·lacions.            

ELECTRICITAT

Instal.lacions elèctriques en indústries, obradors, naus industrials...
Instal.lacions elèctriques en oficines, establiments comercials,
centres d'ensenyament i sanitaris, residències...
Cablejats de potència i quadres d'automatismes.
Equips generadors i variadors de freqüència.
Equips de protecció i estalvi.
Instal·lacions elèctriques en vivendes particulars.
Manteniment d’instal·lacions.            

AIGUA

Instal·lacions d’aigua sanitària per indústries, locals comercials i vivendes.
Grups de pressió, bombes i dipòsits d'aigua.
Instal.lacions d'extinció i contraincedis.
Instal.lacions en jardins i escomeses.
Instal.lacions de sistemes de sanejaments i desguassos per vivendes, pàrquings,
locals públics i indústries.
Reutilització d’aigües grises i pluvials.
Manteniment d’instal·lacions.            

GAS

Instal.lacions receptores a edificis, tant comunes com interiors.
Instal.lacions comunitàries d’edificis.
Instal.lacions individuals de viviendes.
Instal.lacions receptores en locals comercials.
Instal·lacions industrials.
Instal·lació d’ampolles de GLP en bateria per a l’ús domèstic, comercial o industrial.
Manteniment d’instal·lacions.            

TRAMITACIONS I LEGALITZACIONS

De subministres i instal·lacions.
Projectes nous, modificacions, ampliacions i certificats.
Legalitzacions de baixa tensió.
Legalitzacions tèrmiques i fred industrial.
Legalitzacions d’energies renovables.
Legalitzacions d’aparells a pressió.
Legalitzacions de llicències municipals.
Manteniment d’instal·lacions.