CATALÀ  |  CASTELLANO

T. 93 638 23 22

 

Dades de l’Empresa i Condicions Generals d’utilització d’aquest espai web:

A continuació s’indiquen les condicions generals que regeixen el correcte ús d’aquest lloc web així com la informació referent al seu propietari:

Titular: Serveis Integrals d’Instal·lacions CORBALÁN, S.L.U.

Adreça: C/ del Comte d’Urgell, 5 - 08850 Gavà - Barcelona

Tel.: 93 638 23 22 - Fax: 93 638 04 61

C/e: info@siicorbalan.com

L’empresa Serveis Integrals d’Instal·lacions CORBALÁN, S.L.U. (en endavant SII CORBALÁN) posa a disposició dels usuaris d’Internet aquest lloc web o portal per a informar dels seus productes i serveis amb renovacions periòdiques de la informació. Totes les marques, logos i/o fotografies que apareixen ho fan de manera totalment informativa a modus de recurs gràfic sense altre finalitat.

Així mateix l'empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat indefinida del funcionament del portal, dels seus serveis i els seus continguts. L'empresa no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del lloc web o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l'accés als diferents apartats del mateix.

Tota la documentació gràfica i textual inclosa en aquest espai web és merament orientativa, està sotmesa a possibles canvis i en cap cas aquesta informació es constitueix en document contractual.

...l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals haurien d'exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Mitjançant el present Avís Legal l'empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Llevat en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'empresa en el portal a cada moment. L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitats puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat de l'empresa.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les oficines de l'empresa, per telèfon o mitjançant el c/e, dades que estan disponibles en aquest espai web.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Gavà.

Gavà a 1 de febrer de 2011.

Tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa, l'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts del lloc web pel mitjà que sigui.

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del portal.

El lloc web de SII CORBALÁN pot posar a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin vincles, directoris o eines de recerca, els quals permeten l'accés a altres pàgines web que són gestionats per tercers. L'empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos i no comercialitza ni oferix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web.

Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del lloc web de SII CORBALÁN estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web d'aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de...


AVÍS LEGAL